מוקד ביטוח לאומי» ביטוח לאומי

ארכיון פוסטים עם התג "מוקד ביטוח לאומי"

מחר - עיצומים בביטוח הלאומי

יום שני, 16 ביוני, 2008

ועד העובדים של המוסד לביטוח לאומי, הודיע אתמול על עיצומים בהם ינקוט החל ממחר. הסיבה לעיצומים היא התגברות עומס העבודה בסניפים, וזאת עקב מחסור בכוח אדם.

ב-4 השנים האחרונות פרשו כ- 400 מעובדי המוסד לביטוח לאומי, ובחודשים האחרונים פרשו במפתיע עוד כ-58 עובדים מוסמכים. הנהלת המוסד לביטוח לאומי לא החליפה את העובדים הפורשים, וכך נוצר עומס עבודה גבוה בסניפים.

על העיצומים הודיע אתמול וועד העובדים של המוסד לביטוח לאומי, ובמסגרתם יסגרו סניפי המוסד לביטוח לאומי בפני קבלת קהל, ויופסק המענה הטלפוני לפניות.

לדברי יו"ר ועד העובדים:

"עם מינויה של דומיניסיני שבנו והתרענו כי אין אפשרות לתת שירות הולם לציבור המבוטחים. לאחר חמישה חודשים של דיונים עקרים, אנחנו מבינים שלהנהלה החדשה של המוסד, כמו גם לפקידי האוצר, פשוט לא אכפת מרמת השירות הניתנת לאזרחים.הבהרנו לדומיניסיני כי נתמוך בפעילות לשיפור השירות לקהל ולשדרוג תנאי העבודה של העובדים המשרתים את האוכלוסיות הנזקקות ביותר במדינה. צר לי על הפגיעה הצפויה בציבור הנזקקים, אך אנחנו לא מוכנים לחכות למצב שבו הזעם והתסכול של הציבור לנוכח חוסר היכולת שלנו להעניק שירות כמתבקש, יתפרץ כלפי העובדים".

הנהלת המוסד לביטוח לאומי הביעה פליאתה על העיצומים הצפויים, וזאת למרות ההדברות המתמשכת בנם לבין ועד העובדים.

כל טוב,

המרכז למימוש זכויות רפואיות

הפרטת שירות הפניות של המוסד לביטוח לאומי - עדכון מצב

יום רביעי, 16 באפריל, 2008

לפני כשנה וחצי בוצע מהלך של הפרטה בשירות הפניות של המוסד לביטוח לאומי. בעקבות מהלך זה, כל השיחות הטלפוניות הופנו לטיפול מוקד מיוחד אשר הוקם לצורך העניין בעיר צפת ומופעל על ידי חברת טלאול.

עתירה אשר הגישה עמותת "כן לזקן", מצביעה על כך כי כ-30% מהפניות הטלפוניות אשר הגיעו לטיפול חברת טלאול, דרשו טיפול מקצועי של המוסד לביטוח לאומי, ולא יכלו להיות מטופלות על ידי גורם פרטי זה.

תשובת המדינה המתייחסת לנושא היא כי: "קו הגבול המבחין בין עניינים שניתן להעביר לטיפול של גורם חיצוני בדרך של מיקור חוץ לבין עניינים שלא ניתן להעבירם הוא הקו המחייב הפעלת שיקול דעת מקצועי לשם מתן מענה מהותי ומעמיק לפנייתו של אדם", וגם: "הטיפול חייב שייעשה על ידי עובדים המופעלים ישירות על ידי המוסד ולא בדרך של מיקור חוץ באמצעות גוף פרטי".

כפועל יוצא מכך, יטופלו מעתה הפניות הדורשות מענה מקצועי על ידי מוקדנים מטעם המוסד לביטוח לאומי, אשר חלקם ייקלטו בעתיד כעובדי המוסד. יתר הפניות - המתייחסות לנושאים מנהלתיים ימשיכו להיות מטופלות על ידי מוקד חברת טלאול אשר בצפת, אולם הפעם בליווי אנשי מקצוע מטעם המוסד לביטוח לאומי. בשלב זה אנשי המקצוע יהיו גמלאים של המוסד, ובהמשך - כנראה שיוקצו שני מפקחים מטעם ביטוח לאומי. נושא מימון העסקת שני המפקחים בצפת טרם נפתר, וכך גם עניין כמות המוקדנים המקצועיים אשר יזכו בחוזה העסקה קבוע בביטוח הלאומי.

נקווה לטוב…

כל טוב,

המרכז למימוש זכויות רפואיות